Περιστατικά | Πριν & Μετά

Παρακάτω μπορείτε να δείτε κάποια από τα περιστατικά που έχουμε αντιμετωπίσει στην AKROCARE.

Σημείωση:

Οι φωτογραφίες περιέχουν ευαίσθητο περιεχόμενο, με σκληρό ιατρικό υλικό. Μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο πατώντας επάνω στην κάθε φωτογραφία του ζεύγους Πριν & Μετά.

Τύλος (κάλος) διαβητικού ποδιού

Αρτηριακό έλκος δεξιάς πτέρνας

Διαβητικό έλκος

Διαβητικό έλκος αστραγάλου

Διαβητικό έλκος πτέρνας

Διαβητικό - αρτηριακό έλκος πτέρνας

Έλκος κατάκλισης πτέρνας

Μετεγχειρητικό τραύμα μηρού

Μετεγχειρητικό τραύμα ποδός

Μετεγχειρητικό τραύμα δακτύλων κάτω άκρου

Μετεγχειρητικό τραύμα διαβητικού ποδιού

Φλεβικό έλκος με λεμφοίδημα