Έλκη Κατάκλισης

Αντιμετώπιση & τρόποι περιποίησης κατακλίσεων, κατ' οίκον αλλά και στον χώρο μας.

Τι είναι η κατάκλιση;

Τα έλκη κατάκλισης (PUs), επίσης γνωστά ως πληγές κατάκλισης, κατακλίσεις ή έλκη πίεσης, ορίζονται ως: εντοπισμένος τραυματισμός στο δέρμα.

Είναι τοπικές εξελκώσεις (πληγές) στο δέρμα ή/και τον υποκείμενο ιστό, συνήθως πάνω από τα οστά και είναι το αποτέλεσμα παρατεταμένης πίεσης. Η τοπική αυτή πίεση εμποδίζει τη κυκλοφορία του αίματος και προκαλεί καταστροφή των κυττάρων, νέκρωση των ιστών αλλά και ανάπτυξη ελκών.

Αυτά τα τραύματα ποικίλλουν σε σοβαρότητα από επιφανειακή βλάβη ιστού έως καταστροφή ιστού πλήρους κλίμακας. Τα έλκη από κατάκλιση είναι η κύρια αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας, κυρίως στα άτομα με μειωμένη αισθητικότητα, κατακεκλιμένα ή προχωρημένης ηλικίας και απαιτούν έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση.

Παράγοντες & αίτια κατακλίσεων

Οι κατακλίσεις εμφανίζονται πιο συχνά σε άτομα που έχουν προβλήματα δραστηριότητας ή κινητικότητας και εκτίθενται σε παρατεταμένες περιόδους ακινησίας αν και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να εμφανιστούν πολύ σύντομα.


Έτσι, τα έλκη πίεσης παρατηρούνται σε άτομα οποιασδήποτε ηλικίας, από τους πολύ νεαρούς που νοσηλεύονται σε εξειδικευμένες μονάδες εντατικής θεραπείας, έως τους πολύ ηλικιωμένους που νοσηλεύονται σε περιβάλλοντα μακράς παραμονής.

Ενδείξεις κατάκλισης

Οι συχνότερες περιοχές εμφάνισης ελκών πίεσης είναι ο κόκκυγας, τα ισχία, πόδια, ιδίως πτέρνες, όμως μπορούν να σχηματιστούν σε όλο το σώμα.
Καθώς οι κατακλίσεις επεκτείνονται ταχέως και σε πλάτος και σε βάθος θα πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα σε ειδικό όταν παρατηρήσετε τα παρακάτω συμπτώματα:

Περιποίηση κατακλίσεων
& Τρόποι Αντιμετώπισης

Για τους ασθενείς στο σπίτι, η πρόληψη και η αντιμετώπιση είναι πρωταρχικής σημασίας ώστε να υπάρχει έγκαιρος εντοπισμός κάθε προβλήματος.

Μακροπρόθεσμα, η θεραπεία του ασθενούς καθίσταται αποτελεσματική, οικονομικότερη και με λιγότερους κινδύνους.

Στην AKROCARE προσφέρουμε πλήρες εύρος Ιατρικής & Νοσηλευτικής φροντίδας, με έμπειρη θεραπευτική ομάδα, εξατομικευμένες θεραπείες και εξειδικευμένες τεχνικές & υλικά.

Χρήση Πρωτοποριακών Μεθόδων Θεραπείας

1 | Καθαρισμός Κατακλίσεων

Η ολική αφαίρεση των νεκρωμένων ιστών έχει τα εξής πλεονεκτήματα:

2 | Τοποθέτηση Συσκευής Αρνητικής Πίεσης (VAC)

Η πλέον εξελιγμένη θεραπεία επούλωσης τραυμάτων που λειτουργεί με την παροχή αρνητικής πίεσης (κενό) για:

Οι περισσότερες κλινικές δοκιμές έχουν δείξει πως η θεραπεία VAC για την επούλωση πληγών είναι πιο αποτελεσματική από τις συμβατικές τεχνικές σύγκλισης τραυμάτων και βοηθά στην επούλωση με διάφορους τρόπους, μεταξύ άλλων, με την τόνωση της ανάπτυξης νέου ιστού και τη πρόληψη λοιμώξεων.

3 | Ειδικά Επιθέματα

Η χρήση ειδικών επιθεμάτων για την κάλυψη του τραύματος συμβάλλει αποτελεσματικά στην ταχύτερη & ασφαλέστερη επούλωση ανάλογα με την σοβαρότητα, το είδος, τη θέση και το στάδιο της κατάκλισης. Κάποια είδη επιθεμάτων που χρησιμοποιούνται στα έλκη πίεσης είναι:

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε για αξιολόγηση του περιστατικού σας με όποιο τρόπο σας εξυπηρετεί.

Πρόληψη κατακλίσεων

Ιδανικά ο ασθενής θα πρέπει να χρησιμοποιεί ειδικό αερόστρωμα (στρώμα μεταβλητής πίεσης) όμως οπωσδήποτε να μην ξεχνάτε:

Οικονομικός αντίκτυπος

Οι κατακλίσεις αποτελούν σημαντική απειλή για την ασφάλεια των ασθενών, με την πρόληψη να είναι σημαντικά φθηνότερη από τη θεραπεία.


Ο οικονομικός αντίκτυπος των κατακλίσεων είναι ανησυχητικός καθώς οι περισσότερες, αλλά όχι όλες, οι κατακλίσεις μπορούν να αποφευχθούν με την κατάλληλη αξιολόγηση κινδύνου και τη χρήση παρεμβάσεων που στοχεύουν στην καταπολέμηση αυτού του κινδύνου. Ωστόσο, παρά αυτή την υπόθεση, εκτιμάται ότι περίπου το 4% του ετήσιου προϋπολογισμού της υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη δαπανάται σε θεραπεία ελκών πίεσης, με τον νοσηλευτικό χρόνο να αντιπροσωπεύει το 41% αυτού του κόστους.

Τα έλκη πίεσης έχει επίσης αποδειχθεί ότι αυξάνουν τη διάρκεια της παραμονής στο νοσοκομείο, την επανεισδοχή και τα ποσοστά θνησιμότητας.
Περίπου το 15% της συνολικής δραστηριότητας και δαπανών του νοσοκομείου είναι άμεσο αποτέλεσμα ανεπιθύμητων συμβάντων.